prachid design research profile 2009-2011

รวมผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร นับแต่ปีพศ.2552-2554: Prachid Tinnabutr Design Research Portfolio,Since 2o09-1011.

เว็บไซต์บริการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง ตามแบบมาตรฐานสากล MLA,APA,TURABIAN และCHICACO

You can go to a citation generator website, like citationcreation.com or citationmachine.net. There, they have all kinds of options for what you need to do and do it for you once you type in your info.

ปัญหาเรื่องการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมให้ถูกต้องนั้น นับว่าเป้นปัญหาสำหรับผู้ที่เรียนและเขียนวิทยานิพนธ์หรือผู้ที่ทำผลงานวิชาการอยู่ไม่น้อย และเป็นข้อปัญหายิบย่อยที่ผู้อ่านท่านมักติติงให้ปรับแก้ให้ถูกต้องตามหลักสากลเสมอ บางครั้งเราเป็นคนอ่านก็ยังรำคาญเช่นกัน ผมมีเว็บไซต์บริการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง ตามรูปแบบมาตรฐานสากล MLA,APA,TURABIAN และแบบ CHICACO ฟรีออนไลน์มา แนะนำให้ 2 แห่งคือที่ citationcreation.com or citationmachine.net.  2 แห่งนี้ มีความต่างกันเล็กน้อยตรงที่มี options เอกสารที่แยกประเภทไว้ให้น้อยหรือมาก รูปแบบเอกสารที่เขาเขียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน Read more »

ทดสอบการใช้เว็บฟ้อนต์กับเวิร์ดเพรส : WordPress VS.Webfont Theme

prachid Thaifont webfont Gen @fontface

prachid-cru-lanchand font generate to webfont @ @fontface

ลองทดสอบการใช้งานเว็บฟ้อนต์ cru-chandrakasem,cru-lanchand. ,webfont ดูครับ หลังจากที่ได้นำฟ้อนต์ลายมือตัวเอง ซึ่งเป็น .ttf ไปแปลงใน@font-face rule ของ fontsquirrel.com (ฟรี) เป็นไฟล์ฟ้อนต์Embedded OpenType format .eot, .woff ออกมาพร้อมกับปรับฟ้อนต์ของไทยเราให้ใหม่ มาพร้อมกับคำสั่งstyle แสดงตัวอย่างการจัดหน้าเว็บและแสดงรูปอักขระ(Glyph)มาให้ด้วย เรื่องของเว็บฟ้อนต์กำลังเข้ามามีส่วนสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์และการออกแบบตัวพิมพ์ และจะช่วยเสริมให้การแสดงผลแบบตัวอักษรในหน้าเว็บได้สวยงาม ตามที่เราต้องการเลือกใช้แบบตัวอักษรที่เราประสงค์ใช้ เป็นกราฟิกเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเว็บไซต์ (Corporate fonts & Graphics Identity )สำหรับบุคคล หน่วยงานองค์กร วงการสื่อสารการโฆษณา ฯลฯ เช่นในหน้าเว็บของ prachid.com ขณะนี้ใช้ฟ้อนต์ชื่อ aaa-prachid-handwritten ถึง 3 ไฟล์ โดยการ embedded ไว้ใน style sheet ของ wordpressthai theme ที่ออกแบบและส่งขึ้นไว้ในhost ทดสอบแล้วสามารถแสดงผลได้กับ IE,Firefox,Chrome และ Opera ส่วนจะแสดงผลเร็วช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตครับ บ้านเมืองเราก็คงต้่องรออีกสักระยะ เว็บไซต์อีกแห่งที่ทดลองใช้เว็บฟ้อนต์ของ googlewebfont คือที่ fontcast.info Read more »

Claroline LMS Thai Edition V1.10.4 : คลาโรไลน์ไทย อีเลิร์นนิ่ง

Claroline is an Open Source eLearning and eWorking platform allowing teachers to build effective online courses and to manage learning and collaborative activities on the web. Translated into 35 languages, Claroline has a large worldwide users’ and developers’ community.
An eLearning and eWorking platform Released under Open Source license, the Claroline platform allows hundreds of organizations from 93 countries to create and administer courses and collaboration spaces online. Each course space provides a list of tools enabling the teacher to : – Write a course description – Publish documents in any format (text, PDF, HTML, video…) – Administer public and private forums – Develop learning paths – Create groups of students – Prepare online exercises – Manage an agenda with tasks and deadlines – Publish announcements (also by e-mail) – Propose assignments to be handed in online – See the statistics of the users activity – Use the wiki to write collaborative documents Adjustable to various training contexts, Claroline is not only used by schools and universities, but also by training centres, associations and companies. The platform is customizable and offers a flexible and custom-made working environment. ref from: http://www.claroline.net/about-claroline.html Read more »

โดคีออส(Dokeos)อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย

Dokeos is a Learning and Knowledge Management System. It allows the trainer to organize learning materials, training and to manage the interaction with the participants. All this is made inside the web browser.
To use Dokeos as a trainer , you need a login and a password. Depending on the security settings of your portal, you an get these by self-registration (right hand menu) or from the central administration of your organization. Note that a login and a password will never contain spaces or accents and that they are case sensitive. Type your login/password, then create a training (top right) or use the course that has been created for you by the central administration of your organization. Read more »

efront e-Learning Thai Community Edition

eFront is a modern learning and training platform (also known as a Course Management System, or Learning Management System or Virtual Learning Environment).
eFront is designed to help create online courses with opportunities for rich interaction. It comes with a distinctive icon-based user interface that is intuitive to use. The platform offers a wide range of features from content creation, test builder, project management, extended statistics, internal messaging system, forum, chat, surveys and more. It is a SCORM 1.2 and SCORM 2004 compliant and certified system. eFront is a multilingual platform offered in several languages. Several features of the platform (e.g., skills management, organization structure, supervisor role) make it especially suitable for inner organization usage, especially at training or human resource management departments.

eFront Editions

eFront comes in four editions:
eFront Community is a fully flexible eLearning 2.0 system capable of fulfilling a wide range of learning needs. the Community edition is offered as open-source and free system and it is available for download through the main eFront site at: (http://www.efrontlearning.net).
eFront Community++ brings payments support and social extensions on top of the community edition.
eFront Educational is a flexible solution for educational organizations or colleges. It brings support for the latest eLearning standards together with better reporting capabilities. Read more »

My CMS,Blog LMS Open Source Thai Translation @ sourceforge.net

ผมมีผลงานแปลภาษาไทย สำหรับระบบการบริหารจัดการเนื้อหาสำเร็จรูป และระบบอีเลิร์นนิ่ง แบบโอเพ่นซอรส์ ที่เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดฟรี ทีซอร์ซฟอร์กดอตเนต ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 5-6 โครงการด้วยกันคือ
1.ระบบบริหารจัดการเนื้อหา เวิร์ดเพรสไ้ทยอิดิชั่น wordpressthai edition . WordPressThai Edition : New Thai Translate Package by Assistant Professor Prachid Tinnabutr, Chandrakasem Rajabhat University : Links to us : http://www.wordpressthai.com
2.ระบบอีเลิร์นนิ่ง คลาโรไลน์ไทยอิดิชั่น Claroline e-Learning :Thai Edition .Claroline e-Learning : Thai Edition by Assistant Professor Prachid Tinnabutr(ผศ.ประชิด ทิณบุตร).Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok, Thailand.10900. RefSite: www.clarolinethai.info , art.chandra.ac.th Read more »

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.