ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 30/10/2560 รูปอักขระขอมจากตัวหนังสือในใบลานผสมผสานกับรูปอักขระสมัยพระนารายณ์ตอนต้น #AAAfont #Thaifont.info  #Angthongfont #ฟ้อนต์อ่างทอง http://thai-cultural-capital.blogspot.com ผลงานวิจัย-ออกแบบเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.