ทดสอบการใช้เว็บฟ้อนต์กับเวิร์ดเพรส : WordPress VS.Webfont Theme

prachid Thaifont webfont Gen @fontface

prachid-cru-lanchand font generate to webfont @ @fontface

ลองทดสอบการใช้งานเว็บฟ้อนต์ cru-chandrakasem,cru-lanchand. ,webfont ดูครับ หลังจากที่ได้นำฟ้อนต์ลายมือตัวเอง ซึ่งเป็น .ttf ไปแปลงใน@font-face rule ของ fontsquirrel.com (ฟรี) เป็นไฟล์ฟ้อนต์Embedded OpenType format .eot, .woff ออกมาพร้อมกับปรับฟ้อนต์ของไทยเราให้ใหม่ มาพร้อมกับคำสั่งstyle แสดงตัวอย่างการจัดหน้าเว็บและแสดงรูปอักขระ(Glyph)มาให้ด้วย เรื่องของเว็บฟ้อนต์กำลังเข้ามามีส่วนสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์และการออกแบบตัวพิมพ์ และจะช่วยเสริมให้การแสดงผลแบบตัวอักษรในหน้าเว็บได้สวยงาม ตามที่เราต้องการเลือกใช้แบบตัวอักษรที่เราประสงค์ใช้ เป็นกราฟิกเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเว็บไซต์ (Corporate fonts & Graphics Identity )สำหรับบุคคล หน่วยงานองค์กร วงการสื่อสารการโฆษณา ฯลฯ เช่นในหน้าเว็บของ prachid.com ขณะนี้ใช้ฟ้อนต์ชื่อ aaa-prachid-handwritten ถึง 3 ไฟล์ โดยการ embedded ไว้ใน style sheet ของ wordpressthai theme ที่ออกแบบและส่งขึ้นไว้ในhost ทดสอบแล้วสามารถแสดงผลได้กับ IE,Firefox,Chrome และ Opera ส่วนจะแสดงผลเร็วช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตครับ บ้านเมืองเราก็คงต้่องรออีกสักระยะ เว็บไซต์อีกแห่งที่ทดลองใช้เว็บฟ้อนต์ของ googlewebfont คือที่ fontcast.info

Webfonts are font files embedded in websites using the @font-face rule. This technique was first available in Netscape Navigator 4 using Bitstream’s TrueDoc standard but was discontinued in Netscape Navigator 6. Microsoft developed the Embedded OpenType format (.eot) which is supported in Internet Explorer since version 4. In march 2008 Apple introduced Safari 3.1 which supports the qrcode@font-face rule, but it doesn’t use any of the previously mentioned formats, but the popular font formats TrueType and OpenType (with TrueType or PostScript outlines). Other browser makers are following Apple’s lead. Firefox 3.5 and Opera 10 will also support direct linking of TrueType and OpenType fonts using the @font-face rule.

Cited from: http://webfonts.info/wiki/index.php?title=What_are_webfonts%3F

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Owner : Assistant Professor Prachid Tinnabutr ,Fine and Applied Arts Division,Chanderakasem Rajabhat University,Bangkok,Thailand.